இந்தியாவில் அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் விளையாட்டாக விளங்கி வரும் பேட்மிண்டன்!

941022c3-b235-406d-9cf5-4eb4efbb6855
இந்தியாவில் அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் விளையாட்டாகவும், விளையாட்டு செய்திகளில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிக இடத்தை ஆக்ரமித்துக் கொண்டிருக்கும்...